Informujemy, iż nowa strona naszej szkoły jest dostępna pod adresem:
www.zsbolechowo.edu.pl