Start Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna - liceum
Oferta edukacyjna

 

     OFERTA EDUKACYJNA

          ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO

     W BOLECHOWIE

    NA ROK SZKOLNY 2018/2019INFORMACJE O REKRUTACJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:


KLASA WOJSKOWA (MUNDUROWA)


KLASA STRAŻACKO - RATOWNICZA (MUNDUROWA)


KLASA POLICYJNA (MUNDUROWA)


KLASA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


 

 

Przedmioty rozszerzone

 

kliknij


 

Kursy i szkolenia dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej


od roku szkolnego 2017/2018

 


 kliknij

 

 SZKOŁA W BOLECHOWIE


Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.

Prowadzimy wymiany międzynarodowe: z Niemcami-Salem(19 lat) i z Ukrainą - Kijów (14 lat).
Bierzemy udział w programach i projektach: "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej", "Szkoła sukcesu", "Gotowi do pracy".

Nasi uczniowie otrzymują stypendia Rady Powiatu Poznańskiego oraz Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce.
Osiągamy liczne sukcesy w sportach obronnych na szczeblu ogólnopolskim - 2012r. - I miejsce Mistrzostwo Polski w zawodach Sprawni jak Żołnierze. W grach zespołowych( siatkówka, piłka nożna) uzyskujemy wysokie lokaty w konkursach i zawodach regionalnych.

Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych - nauka odbywa się w małych grupach międzyoddziałowych.

Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzimy m.in.: koło strzeleckie, treningi sportowe, zajęcia w bibliotece, akademię filmową.  Organizujemy wycieczki koła turystycznego, kół przedmiotowych oraz koła miłośników biblioteki.

W szkole odbywają się liczne konkursy szkolne i pozaszkolne (mitologiczny, fotografii, poezji, maraton matematyczny, sudoku, języków obcych i innych).

Uczniom klas pierwszych proponujemy wybór zajęć warsztatowych z kynologii i psychologii oraz artystyczne. Oprócz tego młodzież angażuje się w wolontariat.

W budynku szkolnym przeprowadzono termomodernizację, odnowiono wnętrze szkoły, wyposażono ją w nowoczesne środki dydaktyczne, pracownię komputerową, centrum multimedialne w bibliotece szkolnej. Oprócz tego w szkole znajdują się: sala gimnastyczna, dwie strzelnice, sala fitness i dwie siłownie. Posiadamy również boisko wielofunkcyjne oraz siłownię na świeżym powietrzu. 

Od siedmiu lat w naszej szkole prowadzimy kształcenie w zawodzie technik logistyk. W kształceniu zawodowym wspomaga nas firma SOLARIS BUS & COACH na mocy umowy podpisanej ze szkołą. Pierwszy egzamin zawodowy zakończył się pełnym sukcesem; zdawalność 89%-najlepsza  w Wielkopolsce.
Kilka lat temu wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną o kształcenie w zawodzie technik informatyk. Uczniowie technikum uczestniczą w projektach wspomagających naukę przedmiotów zawodowych oraz znajomość języka angielskiego biznesowego (kurs języka SQL oraz zajęcia Akademii CISCO).

Można do nas dojeżdżać szynobusem oraz autobusami linii:


341 (Śródka - Przebędowo)
342 ( Śródka - Przebędowo)
348 (os. Sobieskiego - Przebędowo)
312 (Śródka - szkoła w Bolechowie)