16 stycznia 2015 r. odbędą się spotkania z rodzicami wg następującego harmonogramu: 1630 – 1700   –  spotkania z wychowawcami 1700 – 1730 –  konsultacje Spotkanie członków...