Kinomani zakończyli kolejny sezon Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. W tym roku wybraliśmy cykl wielokulturowość w filmie. Współczesna, zglobalizowana kultura, na pierwszy rzut oka,  wydaje się być jednorodną. My jednak odkryliśmy, że wcale tak nie jest.  Byliśmy w XIX-wiecznej Australii, niemieckim miasteczku  końca XX wieku, londyńskiej metropolii w czasach Margaret Thatcher czy współczesnej Turcji. Przenosząc się w czasie i przestrzeni, nawet jeśli były to tylko podróże filmowe, odkryliśmy, że świat kultury jest niezwykle różnorodny i przez swoją inność niezwykle fascynujący. Czas spędzony w kinie Muza to lekcje, które pozwolą nam w przyszłości lepiej zrozumieć złożoność 
 świata czy  zjawiska wynikające ze spotkania różnych kultur. A duży  ekran, atmosfera  kina, nawet w dobie Facebooka  i Maps Googli, powodują, że jesteśmy bardziej w środku całej opowieści, że emocje i kłopoty bohaterów przez moment są  naszymi.

Jeśli przyjąć za prawdziwe słowa Alana Parkera „Kino to słowa i obrazy, piękno filmu, sens jego istnienia tkwi w jego złożoności, wielowymiarowości, to  my w tej złożoności i wielowymiarowości uczestniczyliśmy,  za co Wam- kinomanom  serdecznie dziękujemy.

W przyszłym roku  nowe filmy i nowe przeżycia.

Monika Dziurla
Violetta Pawlak