Zasady_rekrutacji_szkoły ponadgimnazjalne_2017/18

Oświadczenie o spełnieniu warunków uznania rodziny za wielodzietną

Regulamin rekrutacji 2018

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Przy zapisie do naszej szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
 • wniosek o przyjęcie – karta zgłoszeniowa (druk na naszej stronie lub w sekretariacie szkoły)
  dokumenty do pobrania:
  Technikum
  Wniosek o przyjęcie do BS-Ist (ZSZ)        
  LO dla Dorosłych
 • dwie fotografie [podpisane]
 • karta zdrowia
 • świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 • informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie

od 22 maja do  10 czerwca 2017 r. w godz. 8.00 do 15.00.

62-095 Murowana Goślina , ul. Szkolna 1 , tel. 61-8-122-491

www.zsbolechowo.pl    e-mail: murowana.goslina@zsbolechowo.pl

 

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Szkoła w Murowanej Goślinie proponuje naukę w następujących kierunkach:

Technikum

technik żywienia i usług gastronomicznych

Młodzież, która zdecyduje się na wybór tego zawodu, będzie mile zaskoczona – czeka Was bowiem bardzo ciekawy program nauki, pod opieką doskonale wyszkolonych pedagogów, w nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej, otwartej w zeszłym roku szkolnym po generalnym remoncie.

Teoretyczne przedmioty zawodowe, z jakimi będziecie musieli się zmierzyć podczas czteroletniego cyklu kształcenia, to: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zasady żywienia, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, działalność gospodarcza w gastronomii, organizacja produkcji gastronomicznej, usługi gastronomiczne, język obcy zawodowy.

Zawodowe kształcenie praktyczne obejmuje takie przedmioty, jak: pracownia gastronomiczna, pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia obsługi klienta.

Niech jednak nie przerażają Was te obce nazwy przedmiotów, ponieważ ich nauka wiąże się ściśle z mnóstwem atrakcyjnych zajęć, wynikających ze specyfiki zawodu. Uczniowie nasi mają bowiem okazję uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, bankietach, przyjęciach, itp.

U nas naprawdę się dzieje i nie można się nudzić – w końcu to „SZKOŁA ZE SMAKIEM”.

Po ukończeniu technikum możecie kontynuować naukę na studiach wyższych (oczywiście po zdaniu egzaminów maturalnych), podjąć pracę w hotelach, lokalach gastronomicznych w Polsce i za granicą (konieczny dyplom technika) lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

        • technik hotelarstwa

Do tego oddziału zapraszamy młodzież, która jest „otwarta na innych ludzi”, bowiem praca po tym kierunku polega między innymi na bezpośrednim kontakcie z klientem, a kwalifikacje w tym zawodzie to: planowanie i realizacja usług w recepcji oraz obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Technik hotelarstwa znajdzie miejsca pracy: w obiektach bazy noclegowej (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne i inne), w obiektach bazy ruchomej (promy, statki, koleje, samoloty i inne), a także w organach administracji samorządowej, zajmującej się usługami hotelarskimi, w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Technicy hotelarstwa odbywają praktyki w renomowanych hotelach Poznania i okolic (Mercure, Sheraton, Andersia, Ibis i inne) oraz na promach UNITY LINE.

Po ukończeniu technikum możecie kontynuować naukę na studiach wyższych (oczywiście po zdaniu egzaminów maturalnych), podjąć pracę w ww. miejscach (konieczny dyplom technika) lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum:

 1. podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
 2. wniosek o przyjęcie
 3. dwie fotografie [podpisane]
 4. karta zdrowia
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 6. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego
 7. informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Branżowa Szkoła I Stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

 • klasa patronacka firmy Solaris Bus & Coach SA w zawodach mechatronik
 • klasa wielozawodowa – zawody o profilu żywieniowym: kucharz, cukiernik, piekarz;
 • klasa wielozawodowa – zawody o profilu mechanicznym: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, blacharz samochodowy, lakiernik, blacharz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, fryzjer, kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, krawiec, drukarz i inne.

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do

Branżowej Szkoły I stopnia:

 1. podanie i kwestionariusz osobowy z systemu naboru elektronicznego
 2. wniosek o przyjęcie
 3. dwie fotografie [podpisane]
 4. karta zdrowia
 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu
 6. świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego
 7. informacje rodziców o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka [dobrowolnie]

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła w Murowanej Goślinie zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Nauka odbywa się w zjazdach weekendowych do dwa tygodnie i trwa trzy lata (sześć semestrów). Ukończenie LOD daje możliwość zdania matury i ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Zapraszamy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 1. – Wniosek

Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej roku szkolnego 2017/2018 – rekrutacja do klasy drugiej