KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Technikum

        • technik żywienia i usług gastronomicznych
        • technik hotelarstwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • klasa patronacka firmy Solaris Bus & Coach SA w zawodach monter mechatronik i elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • klasa patronacka firmy El-Cab w zawodzie elektromechanik,
 • klasa wielozawodowa – zawody o profilu żywieniowym: kucharz, cukiernik, piekarz;
 • klasa wielozawodowa – zawody o profilu mechanicznym: mechanik pojazdówsamochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik, blacharz samochodowy, lakiernik ,blacharz,  cieśla,  dekarz,  elektromechanik,  elektryk, fryzjer, kamieniarz,  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz,  ogrodnik, sprzedawca,  rolnik,  stolarz,  ślusarz,  krawiec,  drukarz i inne.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła w Murowanej Goślinie zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Nauka odbywa się w zjazdach weekendowych do dwa tygodnie i trwa trzy lata (sześć semestrów). Ukończenie LOD daje możliwość zdania matury i ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Zapraszamy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.