Statut ZS

Plan-pracy-szkoły-2017-2018

Program_Wychowawczo_Profilaktyczny2017

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRÓD I KAR

Regulamin usprawiedliwienia ZS Bolechowo   

DRUK ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ    

ZGODA NA SAMODZIELNY DOJAZD I POWRÓT UCZNIA

WNIOSEK O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI

 

ZFŚS Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

ZFŚS Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

 

 

oświadczenie religia MG

oświadczenie WDŻ MG