Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminazycjna

Kuratorium Oświaty – Poznań