SOLARIS

Zapraszamy do podjęcia praktycznej nauki zawodu w Solaris Bus & Coach S.A.

Dnia 8 września 2011 r. w firmie  „Solaris Bus&Coach”  w Bolechowie odbyło się uroczyste powitanie klasy  pierwszej  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Murowanej Goślinie w Zespole Szkół w Rokietnicy, która została stworzona jako klasa patronacka w zawodzie monter mechatronik.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w sali konferencyjnej, gdzie członkini zarządu firmy, Krystyna Woźniak,  powitała gości oraz uczniów, którzy, ubrani w jednakowe, firmowe uniformy, wyrazili gotowość do rozpoczęcia zajęć praktycznych. Pani Woźniak okazała zadowolenie z wdrażanego właśnie programu szkolenia zawodowego i  udanej współpracy z naszą szkołą, czego konsekwencją jest stworzenie tej prestiżowej klasy, gdzie nasi uczniowie podczas praktycznego kształcenia będą mieli  kontakt z nowoczesnymi technologiami i możliwość zdobycia dobrej pracy w przyszłości.

Uczniom wręczono umowy o praktyczną naukę zawodu monter mechatronik, a kilku absolwentów naszej szkoły otrzymało  umowy o pracę.

W ceremonii wzięli również udział rodzice uczniów, dyrektorzy pobliskich gimnazjów, wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński, dyrektor do spraw rozwoju firmy,  Jan Olszewski, Starszy Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie, Jerzy Pędziński,  i inni zaproszeni goście.

Dyrektor naszego Zespołu Szkół, Wojciech Kaczmarek,  wygłosił krótkie przemówienie, w którym wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą   „Solaris Bus&Coach”. Powiedział też, że możliwość odbywania praktyk w tak prestiżowym zakładzie przyczynia się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej naszej szkoły oraz kreowania pozytywnego wizerunku ucznia szkoły zawodowej jako wysoko wyspecjalizowanego   fachowca.

Ewa Wysocka