SOLARIS BUS & COACH S.A.
Solaris Bus & Coach S.A. jest liczącym się w Europie polskim producentem autobusów miejskich i międzymiastowych oraz trolejbusów i tramwajów.
Solaris Bus & Coach S.A. jest firmą rodzinną, założycielami i właścicielami firmy są Solange i Krzysztof Olszewscy.
Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku firmę opuściło już ponad 10 000 autobusów, które jeżdżą po drogach 28 krajów.
Solaris Bus & Coach S.A. jest liderem w branży motoryzacyjnej, zarówno pod względem udziału w rynku, jak również pod kątem rozwiązań technologicznych stosowanych w procesie produkcji autobusów.
Współpraca Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Murowanej Goślinie z firmą Solaris Bus & Coach S.A.
Nasza współpraca rozpoczęła się we wrześniu 2007 roku.
Wówczas powstała klasa patronacka w zawodzie monter mechatronik, od 2013 roku uczniowie mogli też kształcić się jako elektromechanicy pojazdów samochodowych.
Do tej pory wykształcono w zawodzie monter mechatronik 29 absolwentów.
Obecnie praktyczną naukę tego zawodu pobiera w firmie Solaris 48 uczniów:
– 3 klasa – 14 osób,
– 2 klasa – 15 osób,
– 1 klasa – 19 osób.
Możliwość odbywania praktyk w tak prestiżowym zakładzie przyczynia się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły oraz kreowania pozytywnego wizerunku ucznia szkoły zawodowej jako wysoko wyspecjalizowanego fachowca.
Uczniowie klas I i II mają możliwość zdawania specjalistycznych egzaminów przed komisją Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej (AHK). Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu oraz do wykonywania zawodu w całej Unii Europejskiej.
Po zakończeniu kształcenia najlepsi uczniowie mają możliwość dalszej współpracy z SOLARIS BUS & COACH S.A. W bieżącym roku na 10 absolwentów, 9 zostało zatrudnionych w firmie .